Cím: 8542 Vaszar, Fő utca 9. Tel/Fax: 06-89/355-010 E-mail: vaszar@papaitk.hu OM azonosító: 37100

Beszámoló 2016/2017-es tanév Öko-iskolai programról

Ökoiskolai beszámoló

2016/2017-es tanév

 

2015. június végén ökoiskolai továbbképzésen vettem részt a pápateszéri erdei iskolában. A továbbképzés célja az volt, hogy az itt szerzett ismeretek és tapasztalatok felhasználásával intézményünkben elő tudjuk segíteni a gyermekek és felnőttek szemléletformálását. Olyan tevékenységeket kívántunk beépíteni iskolánk munkatervébe, amely a fenntarthatóságra nevelést célozza meg, ami által megteremtjük a feltételeit annak is, hogy ökoiskolává válhassunk.  

Ez 2016. január 30-án meg is történt.

A 2016/2017-es tanév elején megalakítottuk az ökoiskolai munkacsoportot, és átnéztük a tanév zöld eseményeit, felelőseit, határidőit, összeállítottuk iskolánk ökoiskolai munkatervét.

Ez lett az alapja a további feladatoknak.

A szeptember főleg a szervezési feladatok ideje volt. Az iskolai diákönkormányzat megalakulása egyben a Zöld DÖK megalakulását is jelentette. Tagjai vállalták, hogy a zöld programok aktív segítői lesznek, ökofaliújságon közzé teszik a környezettel kapcsolatos világnapokat, programokat, figyelnek a környezet tisztaságára, védelmére, ügyelnek az energiatakarékosságra, és társaik figyelmét is felhívják ezekre.

Ezzel párhuzamosan megalakultak a szakkörök, melyek közül a hagyományőrző szakkör, valamint a természettudományos szakkör céljai közt megtalálhatók a fenntarthatóságra nevelés feladatai is.

A honlapon az informatika tanár létrehozta az ökofület, amelyen a zöld eseményekkel kapcsolatos híreket kívántuk közzé tenni.

Az iskolaudvaron az egyik szemétgyűjtő a műanyag tejesdozok gyűjtésére szolgált, amit az ügyeletes tanulók reggelente a szelektív gyűjtőbe ürítettek.

Bekapcsolódtunk az országos Pont-Velem használt elem gyűjtési akcióba.

Az alsós munkaközösség „Szürettől a mustig címmel témahetet szervezett. A folyamat megismertetésében segítségükre volt falubeli szőlősgazda is. Tanulóink segítettek szüretelni, préselni, megkóstolták a mustot, nagy érdeklődéssel, vidám hangulatban vettek részt a munkában. A témahét lezárásaként diákjaink és kollégáink részt vettek a településen szervezett szüreti felvonuáson.

Októberben az Állatok Világnapja alkalmából osztályonkénti madáretető készítési versenyt hirdettünk meg, melyeket a kiállítás és jutalmazás után elhelyeztünk az iskola területén. Ezzel párhuzamosan „ Kedvenc állatom” címmel rajzpályázatot is indítottunk. A Nemzetközi madármegfigyelő nap alkalmából a gyerekeket reggel az interaktív táblán kivetített bekamerázott fészkek várták, amelyekben a madarak megfigyelése nagy élményt jelentett számukra.

A hagyományos őszi akadályversenyen több állomáson is szerepeltek a környezettel, élőlényekkel kapcsolatos feladatok.

 A környezet szebbé tételét, az újrahasznosítás elősegítését, a falu lakosságának segítségével hulladékgyűjtési akció szervezésével valósítottuk meg.

A már szintén hagyománnyal bíró körzeti Természetismereti vetélkedő is ebben az időszakban került megrendezésre. Ebben a tanévben témánk hazánk nemzeti parkjai voltak.  Négy csapattal, érdekes feladatokkal, vendéglátással, jutalmazással jó hangulatú délutánt töltöttünk el.

 A november-december hónap is több lehetőséget kínált a fenntarthatóságra nevelésre.

A Füstmentes világnapon plakátverseny formájában hívtuk fel a figyelmet a dohányzás egészségre és környeztre káros hatásaira.

Az AIDS világnapján védőnői előadást hallhattak a 7.-8.-os tanulóink.

Fontosnak tartjuk a hagyományaink őrzését, amelyet tökfaragás, a Márton-napi szokások, a lucázás felelevenítése programjainkkal tettük a gyerekek számára átélhetővé, kipróbálhatóvá. A karácsonyi alkotóházban hagyományos, illetve újrahasznosítható anyagokból készültek a kis ajándékok.

Tavasszal a Nemzetközi Energiahatékonysági Nap alkalmából a tanulóink tanórákon és szakkörön is kipróbálhatták az Energiakaland programot, játékos feladatokkal, szinte észrevétlenül sajátították el az energiahordozók jellemzőit.

Iskolánk bekapcsolódott a Happy7 programba is. A gyerekek lelkesen működtek, mint vízizsaruk, teremdíszítők, vízbár üzemeltetők. Ellátogattunk a helyi víztoronyhoz, vízműhöz.

Az Egészségügyi Világnapra technika órákon készültünk. Az egészséges táplálkozás jegyében zöldség és gyümölcs felhasználásával készítettünk ételeket, melyekkel iskolánk dolgozóit is megkínáltuk.

A Föld napjáról az iskolarádióban megemlékeztünk, és a település utcáit felosztva, gumikesztyűvel, szemeteszsákokkal felszerelkezve, szemétszedési akciót szerveztünk. Ezt követően a faluban is meghirdettük a hulladékgyűjtést, a diákok házról házra járva elhozták a fém, illetve papírhulladékot.

A Madarak, fák napja alkalmából tanulóink több alkalommal is ismertetőt hallottak az iskolarádióban az év fájáról, madaráról. Ezt követően a környékünkön leggyakrabban előforduló madarak megnevezésével egyidejűleg a hangjaikat is bejátszottuk a rádióba. Az ismereteiről játékos feladatok formájában adhattak számot a tanulók.

A Környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan diákfórumon számoltunk be a tanév megvalósított ökoiskolai programjairól.

A júniusi alkotótábor több helyszínen zajlott. A hagyományos tevékenységek, pl. szövés, kürtöskalács sütés, kemencés langalló sütés, varrás, hímzés, agyagozás, nemezelés nagy népszerűségnek örvendtek a diákok körében. Táborunk méltó lezárása volt a tanévnek, mind a tanulmányi munka, mind a feladatellátási terv, mind az ökoiskolai tevékenység szempontjából.