Cím: 8542 Vaszar, Fő utca 9. Tel/Fax: 06-89/355-010 E-mail: vaszar@papaitk.hu OM azonosító: 37100

Hitoktatás

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást, amely kötelező tanórai foglalkozás. Iskolánkban az etika tantárgyat oktatását Ivánné Péri Hajnalka, mint etika szakos pedagógus, a hit és erkölcstan órák oktatását egyházi jogi személy látja el. A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etika oktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

Az etika tantárgy bevezetésének célja a pozitív erkölcsi értékek közvetítése, amely a családokban megalapozott normarendszer megerősítését, a közösségbe történő beilleszkedést, a mindennapokban előforduló helyzetek helyes értelmezését, az illemszabályok ismeretét szolgálja. A tantárgy oktatásával iránytűt adunk a gyermekek kezébe, amely segít eligazodni a mindennapi élet útvesztőiben.

Etika órán:

- kis csoportokban, családias légkörben sokat beszélgetünk, amire a zsúfolt hétköznapokban kevés idő jut.

- lehetőség van játékra, helyzetgyakorlatokra, szituációs feladatokra, melynek során a tanulók kötetlenebb formában, szinte észrevétlenül kapnak megerősítést a helyes magatartási normák alkalmazásához.

- fejlődik önértékelésük, nyitott szemmel járva észreveszik környezetükben a jót és a rosszat, ami alapján könnyebben hoznak döntést egy-egy helyzetben.

Etika óra egy van egy héten. A gyakorlat szerint egy időpontban tartjuk osztályonként az etika és a hit-és erkölcstan órákat.  Az osztály ekkor több részre oszlik, etika, illetve a felekezet szerinti hit és erkölcstan órákra.

Etika órán használt taneszközök, egyéb lehetőségek:

  • tankönyv, füzet
  • tanmesék, tanulságos történetek, kisfilmek
  • játékos feladatok, a tantárgyhoz köthető társas játékok

Végeredményét tekintve nem az számít, hogy a gyermek etikára vagy hit és erkölcstanra jár-e. Mindannyiunk célja nyitott, érdeklődő, becsületes, empatikus személyiség nevelése, aki jól érzi magát saját bőrében és a környezetében.

Szeretettel várom szeptembertől azokat a kis elsősöket, akik az etika tantárgyat választják.

                                                                                            

                                                                                                    Ivánné Péri Hajnalka

-------------------------------------------------------------------------------------------

youtube videó link: https://www.youtube.com/watch?v=oAifdlE-aJc

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Áldás, békesség!

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket és a leendő első osztályosokat!

A református hit-és erkölcstan oktatás 1-8. osztályban zajlik. A tankönyvet, a tanmenetet részletesen az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni www.refpedi.hu ("Katechetikai szolgáltatások" > "Általános iskola" menüpont alatt).

 A református hit-és erkölcstan oktatás célját most röviden, négy pontban fogalmazom meg.

1.) A gyermekeket 8 év alatt eljuttatni egy átfogóbb Ó és Új szövetségi (Bibliai) ismeretre.

2.) A bibliai történeteken keresztül sorra vesszük, nemcsak az alapvető etikai normákat és azok következményeit, hanem játékos módon belsővé is kívánjuk tenni azokat a tanulók számára.

  1. Rámutatni arra, hogy Isten létezik, jelen van az ember életében.
  2. 8 éves célkitűzés, hogy a gyermekek végül konfirmációi fogadalmat tegyenek (megvallják hitüket) és így felnőttként becsatlakozzanak a gyülekezet életébe.

Szeretettel várjuk a gyermekeket közös munkálkodásra, tanulásra és játszásra.

Személyes találkozásra lehetőség: minden csütörtökön az iskolában.

-------------------------------------------------------------------------------------------