Cím: 8542 Vaszar, Fő utca 9. Tel/Fax: 06-89/355-010 E-mail: vaszar@papaitk.hu OM azonosító: 37100

Történetünk

 

A több mint 100 éves iskola története dióhéjban: 1905 november közepére Jüttner Kálmán királyi építész tervei alapján készült el az iskola főépülete. Horváth Antal plébános vaszari keresztelési anyakönyv 1889-1907. évi kötetének hátsó előzékére a következőképpen jegyezte fel az iskolaépítés lényegét:
 

"A Vaszari rom. kath. négy osztályu emeletes iskola 1905ik évben készült. Harmincz ezer koronába került. A nép filléreiből, állami segély nélkül épült. Megáldva lett nov. hó 26-án 1905. Mind ez Horváth Antal esp. Plébános lelkipásztorkodása alatt, Kollár István uradalmi intéző és Kapácsy Pál jegyző közreműködése mellett. Községi biró Ihász József volt. Kiss Ferenc tanitó. Plébános."

 

A falu apraja-nagyja részt vett a régi iskola lebontásában, hogy az új alapok lerakása mielőbb elkezdődhessen. A kivitelezési költségeket „adó arányában kivetendő és beszedendő lakossági hozzájárulásból” fedezte a közösség. Néhány évtizeddel ezelőtt az iskola előtt elsétáló idős emberek tréfásan meg-megjegyezték: „Ebben az iskolában nyerít az én csikóm is!” vagy „Ebben az iskolában bőg az én tehenem is!” – utalva arra, hogy egy csikó vagy tehén árának megfelelő összegű adót kellett befizetni családonként.

Az új épületben négy helyiség tanteremnek lett berendezve, a többiben lakott a kántortanító, az emeleti szobákban egy-egy hajadon tanítónő, a földszintiben pedig egy nőtlen tanító. A takarítónő lakása is a földszinten volt, a konyha mellett. Leghosszabb ideig volt otthona ez a szoba az idősebbek által ismert Menci néninek (Németh Emerencia), aki bizony seprűjével gyakran megkergette a rakoncátlankodó diákokat. /Forrás: Mezei Zsolt: Jubileumi évkönyv 1905-2005/

Iskolánk 2005. november 26-án egyhetes programsorozattal ünnepelte 100. évfordulóját.