Cím: 8542 Vaszar, Fő utca 9. Tel/Fax: 06-89/355-010 E-mail: vaszar@papaitk.hu OM azonosító: 37100

Hitoktatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es tanévben az 1-8. osztályban iskolai erkölcstan és az egyházi szervezésű hit- és erkölcstan órák közül választhatnak gyermekük számára. Az iskolai erkölcstan órákat iskolánk pedagógusai végzik.

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást, amely kötelező tanórai foglalkozás.

 Ivánné Péri Hajnalka vagyok, iskolánkban az etika tantárgyat oktatását én, mint etika szakos pedagógus végzem,  a hit és erkölcstan órák oktatását pedig egyházi jogi személy /hitoktató/ látja el. A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A továbbiakban az etika tantárgy iskolánkban történő oktatásáról szeretném tájékoztatni Önöket. 

A tantárgy bevezetésének célja a pozitív erkölcsi értékek közvetítése, amely a családokban megalapozott normarendszer megerősítését, a közösségbe történő beilleszkedést, a mindennapokban előforduló helyzetek helyes értelmezését, az illemszabályok ismeretét szolgálja. A tantárgy oktatásával iránytűt adunk a gyermekek kezébe, amely segít eligazodni a mindennapi élet útvesztőiben.

Etika óra egy van egy héten. Az órarendben egy időpontban van osztályonként az etika és a hit-és erkölcstan. Az osztály ekkor több részre oszlik, etika illetve a felekezet szerinti hit és erkölcstan órákra.

Az etika órák jó hangulatban telnek. Kis csoportokban, családias légkörben sokat beszélgetünk, amire a zsúfolt hétköznapokban kevés idő jut. Lehetőség van játékra, helyzetgyakorlatokra, szituációs feladatokra, melynek során a tanulók kötetlenebb formában, szinte észrevétlenül kapnak megerősítést a helyes magatartási normák alkalmazásához. Fejlődik önértékelésük, nyitott szemmel járva észreveszik környezetükben a jót és a rosszat, ami alapján könnyebben hoznak döntést egy-egy helyzetben.

Etika órán a taneszköz egy etika tankönyv és egy füzet, gyakran hallgatunk és nézünk tanmeséket is.            A tantárgyi órákat feldolgozó munkatankönyv célja, hogy segítségével a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg önmagukkal, az őket körülvevő szűkebb és tágabb világgal. Ehhez nyújtanak segítséget a kiadvány hangulatos, mégis elgondolkodtató feladatai, amelyek megoldásával a gyermekek játékos módon fejlesztik a pozitív önképüket, megtanulják önmaguk és társaik megfelelő értékelését, megtalálják helyüket az osztályban, a világban. A tankönyvvel az alábbi linkre kattintva ismerkedhetnek:

https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-1780U

Végeredményét tekintve úgy gondolom, nem az a lényeg, hogy a gyermek etikára vagy hit és erkölcstanra jár. Mindannyiunk célja nyitott, érdeklődő, becsületes, empatikus személyiség nevelése, aki jól érzi magát saját bőrében és a környezetében.

Szeretettel várom szeptembertől azokat a kis elsősöket, akik az etika tantárgyat választják.

Tisztelettel:

Ivánné Péri Hajnalka 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A hit- és erkölcstan oktatására az alábbi egyházak képviselői jelezték szándékukat: Takácsi-Nagyacsád-Nemesgörzsönyi Társult Evangélikus Egyházközség Németh Katalin evangélikus lelkész 8541. Takácsi, Petőfi u. 50. 06/20/770-3212 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Takácsi Református Egyházközség Borsi Péter segédlelkész, hitoktató 8541. Takácsi, Petőfi u. 22. 06/30/881-8493 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Áldás, békesség!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket és a leendő első osztályosokat!
 
A református hit-és erkölcstan oktatás 1-8. osztályban zajlik. A tankönyvet, a tanmenetet részletesen az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni.
 
A református hit-és erkölcstan oktatás célját most röviden, négy pontban fogalmazom meg.
1.) A gyermekeket 8 év alatt eljuttatni egy átfogóbb Ó és Új szövetségi (Bibliai) ismeretre.
2.) A bibliai történeteken keresztül sorra vesszük, nemcsak az alapvető etikai normákat és azok következményeit, hanem játékos módon belsővé is kívánjuk tenni azokat a tanulók számára.
3. Rámutatni arra, hogy Isten létezik, jelen van az ember életében.
4. 8 éves célkitűzés, hogy a gyermekek végül konfirmációi fogadalmat tegyenek (megvallják hitüket) és így felnőttként becsatlakozzanak a gyülekezet életébe.
 
Szeretettel várjuk a gyermekeket közös munkálkodásra, tanulásra és játszásra.
 
Tisztelettel és szeretettel
Borsi Péter
református lelkész

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Római Katolikus Egyházközség Mezeiné Kiss Adrienn hitoktató 8542. Vaszar, Fő u. 2. 06/20/823-1529 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az általános iskolák 1-8 évfolyamán lehetőség van arra, hogy a gyermekek erkölcstant vagy hit- és erkölcstant tanulhassanak. 
A következő tanévben is szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését római katolikus hit és erkölcstan órára.

Videó: https://youtu.be/ytHYZnMx4sA

 TÁJÉKOZTATÓ A KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANRÓL

Hit és Erkölcstan 1

Hit és erkölcstan 2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hit Gyülekezete Hit- és erkölcstan oktatásáról tájékoztató, információ kérhető: www.hiteserkolcstan.hu Hitoktató: Reinitz Ferencné Telefon: 06/30/348-2277 

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:  www.hiteserkolcstan.hu
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója ( https://youtu.be/wf5abIeeF_U )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala ( https://www.facebook.com/hiteserkolcstan )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala ( https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------