Cím: 8542 Vaszar, Fő utca 9. Tel/Fax: 06-89/355-010 E-mail: vaszar@papaitk.hu OM azonosító: 37100

Ihász Gábor Általános Iskola

„Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadó nélkül.” /Démokritosz/
Már jó ideje nagy terveket szőttünk erről a jeles napról, arról, hogy milyen módon szeretnénk iskolánk felszentelésének 115. évfordulóját megélni. Együtt ünnepelni diákjainkkal, örömünkben, sikereinkben osztozó kedves vendégeinkkel, és nem utolsó sorban az iskola valamennyi dolgozójával. Ráadásul 2021-ben ünnepeljük azt is, hogy 310 éve van oktatás Vaszaron. Nem volt módunk idén márciusban ünnepélyes keretek között felnyitni a Millennium évében elhelyezett emléktáblát sem, s mögötte az egykor nekünk hagyott üzeneteket, emlékeket.
Sajnos a jelenlegi helyzet, mely világunkat és benne közvetlen környezetünket sújtja, ennek a nagyszabású ünnepségsorozatnak a megszervezését most nem teszi lehetővé. Ezért arra kérem kedves mindnyájukat, ha idejük engedi, gondolatban szánjanak pár percet a csendes, örömteli emlékezésre! Idézzék fel kedves tanítóik, tanáraik, osztálytársaik, barátaik arcát, szép emlékeiket, melyek ehhez az iskolához fűzik Önöket!
Három kötetben és az egykori Csengő újságban több megközelítésben is olvashatták már iskolánk és a vaszari népoktatás történetét a kedves szülők, érdeklődők. Így most nem adatokat, helyettük inkább szavakat, mérföldköveket villantunk meg, melyek ezen a jeles évfordulón segítenek felidézni iskolánk múltját.
Gyöngyvirág néptánccsoport, Csengő újság, Bemutatkozik az iskola, hagyományőrző alkotótábor, Nyelvművelő verseny, Természetismereti vetélkedő, szaktantermek, nyelvi labor, játszótér, ünnepségek, osztálytalálkozók, kiváló tanáregyéniségek, vidám, színes programok, életre szóló barátságok, kiemelkedő tanulmányi és sportsikerek… Megannyi szép, örökre belénk ivódott, megható és meghatározó emlék.
Kegyelettel és hálás szívvel emlékezünk azokra a nemes elődökre - legyenek ők iskolaépítők, igazgatók, tanítók -, akik már nem lehetnek velünk, de személyiségükkel, életükkel, hivatástudatukkal példát állítanak elénk, s akiknek iskolánk meglétét, mindenkori jó hírnevét köszönhetjük! Ugyanilyen tisztelettel és hálával fordulunk azon egykori Kollégáink felé is, akik még figyelemmel követhetik az intézmény sorsának alakulását, s akik ezeket az erős alapokat, a megtartó hagyományokat gondozták, számos kiváló embert bocsátva ki az iskola falai közül. Súlyos örökséget hagytak korunk pedagógusaira, melyhez igyekszünk minden körülmények között méltók lenni.
E helyen szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek – kiemelten a kedves Szülőknek és partnereinknek -, aki iskolánk jó hírnevét bármilyen módon ápolta-ápolja, és jó szándékával, munkájával, felajánlásával, idejével-energiájával támogatta, támogatja! Köszönet illeti a mindenkori fenntartókat, akik lehetővé tették, hogy a nagy álmok, a jelentős felújítások megvalósulhassanak és gyermekeink egy modern, mindennel felszerelt, szép iskolában gyarapíthatják tudásukat!
Visszacsatolva ünnepi köszöntőnk első sorára, a jelentős ókori filozófus soraira, azt kell, hogy kérjem: ne engedjünk a szomorúságnak és csak azért is ünnepeljünk! Most a szívünkben, később pedig reményeink szerint együtt, egészségben!
Isten éltessen sokáig sikerekben, örömökben, Ihász Gábor Általános Iskola!
Polhammerné Frend Adrienn intézményvezető